Evaluation Indicators for Education Reviews in Te Aho Matua Kura Kaupapa Māori

cover Evaluation indicators in Te Aho Matua Kura Kaupapa Maori

Download the complete report

Mihi

"Ko te kai a te rangatira ko te kōrero"

E aku rangatira, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou i roto i ngā āhuatanga o te wā. E tika ana kia mihi atu ki a rātou kua hoki ki tua o te arai. Haere hoki atu rā ki te kāinga tūturu ki reira koutou okioki ai, ki reira koutou tohutohu mai ki a mātou ngā waihotanga iho. Otirā , ko koutou te hunga wairua ki a koutou, ko tātou te hunga ora ki a tātou. He mihi nui tēnei ki ngā pou arahi katoa i para i te huarahi kia tutuki pai tēnei kaupapa, tēnei tukanga hou mē ngā kura kaupapa Māori Te Aho Matua, puta noa i Aotearoa.

He tukanga tuku mana ki te whānau.

He tukanga whai mana mē te whanau.

Ko te aro-nui o te tukanga nei kia tupu ora tonu o tātou kura puta noa, kia tūtuki ngā tino uaratanga o Te Aho Matua mē ō tātou uri whakatipu. No reira, mē tātou tēnei e hāpai, e tautoko, e whakatinana. Mauri ora!

924 KB

No print copy available.