Our research

 • Published: 29 Nov 2021

  Āhuru Mōwai, Evaluation report for Te Kōhanga Reo

  This report is the reflection of Kōhanga Reo on their particular educational approach. Their collective aspirations are captured within the summary of conditions outlined as Whanaungatanga, Strategy, Tikanga Māori, Te Reo Resurgence, Kaumātua, Ako: Teaching and Learning, and Leadership.

 • Published: 29 Nov 2021

  E kore au e ngaro, He Pūrongo Aromātai mō Ngā Kura ā-Iwi

  E whakaatu ana tēnei pūrongo i te huarahi i whāia e Ngā Kura ā-Iwi ki te whakawhanake i a rātou anō ā-tangata takitahi, ā-whānau, ā-kura hoki. Kua kapohia atu ō rātou wawata ngātahi ki te whakarāpopototanga o ngā e kīia ana ko te Ako: Te Whakaako me te Ako; ko Te Whānau me te Whai Hononga; ko ngā Tikanga Māori; ko te Tuakiri. Ka whakatakoto tēnei aromātai i ngā whakaaturanga whai wheako e pā ana ki ngā Manu Pīrere, ki ā rātou whakatutukitanga, ā, ka tautohu i ngā āhuatanga puta noa i tō rātou huarahi ako.

 • Published: 19 Nov 2021

  E kore au e ngaro, Evaluation Report for Ngā Kura ā-Iwi

  This report is the reflection of Kura ā-Iwi on their developmental journeys, both as individuals, whānau and as kura. Their collective aspirations are captured within the summary of conditions outlined as Ako: Teaching & Learning, Whānau & Connectedness, Tikanga Māori (Māori process and protocol), and Tuakiri: Identity.

 • Published: 18 Nov 2021

  Mahi Ngātahi, Tupu Ngātahi, He Pūrongo Aromātai mō ngā Kura Kaupapa Māori

  Kei te pūtake o tēnei pūrongo, koia ko te whakaaro huritao tahi o ngā kura kaupapa Māori i whai wāhi mai, arā, ko te huarahi i whāia ā-whānau kura, ā-tangata takitahi hoki, he kōrero mō ngā wawata o te katoa i whakatinanahia ai ki te whakatūnga, te whakapakaritanga, me te tiaki tonu hoki o ō rātou ake kura, me ā rātou ake kaupapa.

 • Published: 17 Nov 2021

  Mahi Ngātahi, Tupu Ngātahi, Evaluation Report for Kura Kaupapa Māori

  Central to this report is the common reflection of participating kura kaupapa Māori, that their journeys, both as individuals and as kura whānau, are stories of collective aspirations held within the narrative of establishment, building and subsequent maintenance of their respective kura and kaupapa.

 • Published: 08 Jul 2021

  VIDEO: Te Kura Huanui - Te Reo Rangatira

  Te reo Māori is a critical part of the learning environment in Māori-medium education. 
  There is a clear commitment from kōhanga, kura, kaiako, kaimahi, whānau, hapū and iwi to
  the revitalisation and resurgence of te reo Māori me ngā tikanga Māori. Intergenerational
  transmission of te reo Māori me ngā tikanga Māori is valued and kura view kaumātua and

 • Published: 08 Jul 2021

  VIDEO: Te Kura Huanui: Te Kaiaratakinga - Leadership

  A common condition present in Māori-medium education is leaders as visionaries. Leadership is effective, strategic, aspirational, inspirational and innovative, and they encourage these characteristics among staff. 

 • Published: 08 Jul 2021

  VIDEO: Te Kura Huanui: The treasures of a successful pathway - Overview

  In Te Kura Huanui: The Treasures of successful pathways, the video interviews with leaders, kaiako, and original founders of the Māori-medium movement, generously provide a glimpse into communities deeply committed to revitalising and strengthening te reo Māori and tikanga Māori for their mokopuna, tamariki and future generations. 

 • Published: 08 Jul 2021

  VIDEO: Te Kura Huanui: Whānau

  Across all Māori-medium, a strong foundation built on whanaungatanga and ancestral connections helps learners feel a strong sense of belonging at kura, home and in the wider community. Whakapapa and whanaungatanga underpin all interactions for kura, whānau, kaimahi and learner, with whānau, hapū, iwi and marae communities playing an important role.