Giáo dục cho tất cả trẻ em của chúng ta: Đón nhận các nền văn hóa đa dạng

Summary

Aotearoa New Zealand đang trở nên đa dạng hơn về sắc tộc, và sự thay đổi này đang diễn ra nhanh chóng. Sự thay đổi diễn ra nhanh nhất ở các khu vực đô thị, nhưng sự đa dạng thì ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn quốc. Trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc hơn và nói nhiều loại ngôn ngữ hơn. Đến năm 2043, dự kiến cứ bốn học sinh ở Aotearoa New Zealand thì có hơn một người thuộc cộng đồng sắc tộc. Tại Auckland, dự kiến cứ năm học sinh thì có hơn hai là người châu Á.

Điều quan trọng là nền giáo dục đáp ứng được nhu cầu của tất cả trẻ em của chúng ta, bao gồm những học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc. Báo cáo này cho thấy nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đang thành công trong giáo dục nhưng gặp phải sự phân biệt chủng tộc, cô lập và thiếu hiểu biết về văn hóa trên diện rộng.

Chúng ta phải có được sự thay đổi đáng kể nếu Aotearoa New Zealand muốn trở thành một nơi tuyệt vời để trẻ em và thanh thiếu niên thuộc các cộng đồng sắc tộc học tập.