Hauhaketia Ngā Taonga Tuku Iho Kia Puāwai Ai: Unearth Our Ancestral Treasures So That We May Prosper

Cover EN2

Download the complete report

Evaluation insights by the Education Review Office (ERO), alongside contributions from the Te Kōhanga Reo National Trust (Te Kōhanga Reo Trust) and kōhanga reo whānau inform the findings of this report, which highlights effective practice in kōhanga reo, specifically the support children need to grow and thrive through a quality immersion pathway.

E whakakoia ana tēnei aromātai i te tino hua motuhake o te mātauranga rumaki reo Māori o te kounga kairangi, me te hāpai whakahirahira anō hoki o tēnei i te tamaiti, mai i tōna whānautanga mai. Kei te mārama pū ngā kitenga, a, e whakatau ana hoki i te ariā e kī ana, e āhei ake ana ngā tamariki ki te eke angitu hei ākonga nā te noho ki tētahi taiao e whakanui ana, e whakamana ana hoki i te reo, te ahurea, me te tuakiri.

2.8 MB

No print copy available.

Hauhaketia ngā taonga tuku iho kia puāwai ai 

Unearth the treasures of our ancestors so that we may prosper

A graphic of four concentric circles. In the centre is TAMARIKI. In the next circle are HINENGARO, TINANA, WHATUMANAWA, and WAIRUA. In the circle outside of that are MANA TANGATA, MANA ATUA, MANA AOTŪROA, MANA WHENUA, and MANA REO. The final circle has, in green, WHĀNAU, KAIAKO, KAIĀWHINA, and KAUMĀTUA, and in between those words are MĀTAURANGA MĀORI, TIKANGA MĀORI, TE AO MĀORI, and TE REO MĀORI.

Summary

This evaluation summary highlights effective practice in kōhanga reo. It identifies what works well and how this contributes to whānau aspirations for equity and excellence. The Māori paradigm and the connections, relevance and significance of te reo Māori, tikanga Māori, te ao Māori and mātauranga Māori are paramount.

E aro nui ana te whakarāpopototanga aromātai nei ki te āta whakatakoto i ngā whakaritenga e whai hua ana ki ngā kōhanga reo, inarā, ko te tautoko e tika ana kia tupu, kia puāwai hoki ngā tamariki mā te kounga o te rumaki reo Māori. E tāutu ana i tēnā e whai hua ana, me te whai pānga anō hoki o tēnei ki ngā wawata o ngā whānau mō te mana taurite me te hiranga. Ko te tirohanga Māori, ko ngā hononga, te whaitake, me te whakahirahiratanga o te reo Māori, o ngā tikanga Māori, o te ao Māori, me te mātauranga Māori e noho taioreore ana.

A Māori language version of this report is available here.

Download the complete summary