Governance Training for Boards of Trustees and Whānau in Kura

Summary

This national report focuses on the relevance and usefulness of governance training provided for boards of trustees and whānau in kura, and the extent to which this training has contributed to improvements in the quality of governance. In order to understand the context for kura governance, the report also provides an overview of effective governance practices identified generally throughout the schooling sector.

Whakataka te hau ki te uru, Whakataka te hau ki te tonga. Kia mākinakina ki uta, Kia mātaratara ki tai. E hī ake ana te atākurahe tio, he huka, he hauhunga. Haumi e! Hui e! Tāiki e!

A te reo version is also available.