Giáo dục cho tất cả trẻ em của chúng ta: Đón nhận các sắc tộc đa dạng

Summary

Aotearoa New Zealand đa dạng về sắc tộc, và đang trở nên đa dạng hơn một cách nhanh chóng. Trong các trường học trên cả nước, nhiều học sinh của chúng ta đến từ các cộng đồng sắc tộc. Đến năm 2043, dự kiến cứ bốn học sinh ở New Zealand thì có hơn một người thuộc cộng đồng sắc tộc. Tại Auckland, chúng tôi dự kiến cứ năm học sinh thì có hơn hai là người châu Á.

Điều quan trọng là nền giáo dục đáp ứng được nhu cầu của tất cả trẻ em của chúng ta. Nghiên cứu này xem xét cách thức nền giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học thuộc các cộng đồng sắc tộc. Nó phát hiện ra rằng nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc học tập rất tốt ở trường. Học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc có xu hướng đạt thành tích NCEA cao và tiếp tục học đại học.

Nhưng nghiên cứu này cũng cho thấy học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc gặp phải sự phân biệt chủng tộc, cô lập và thiếu hiểu biết về văn hóa trên diện rộng. Nó cũng phát hiện ra rằng nền giáo dục không phải lúc nào cũng phản ánh những gì các cộng đồng sắc tộc của New Zealand mong muốn.

Vì các trường học ở New Zealand trở nên đa dạng hơn, hiện có một cơ hội thú vị để xem lại những gì chúng ta dạy và cách thức chúng ta dạy. Nhiều trường học đã thay đổi để tiếp nhận các sắc tộc đa dạng, nhưng sẽ cần nhiều thay đổi hơn nữa. Báo cáo này bao gồm các lựa chọn thay đổi để Aotearoa New Zealand trở thành một nơi tuyệt vời cho trẻ em và thanh thiếu niên thuộc các cộng đồng sắc tộc học tập.

Whole article:

Giáo dục cho tất cả trẻ em của chúng ta: Đón nhận các sắc tộc đa dạng

Nghiên cứu này tóm tắt các tầm nhìn dài hạn

Tóm tắt các tầm nhìn dài hạn giúp xác định và khám phá các vấn đề quan trọng đối với phúc lợi trong tương lai của người dân ở Aotearoa New Zealand. Chúng cung cấp thông tin về các xu hướng, rủi ro và cơ hội trong trung hạn và dài hạn, đồng thời khám phá các lựa chọn về phương cách ứng phó tốt nhất.

Văn phòng Đánh giá Giáo dục (ERO), hợp tác với Bộ các Cộng đồng Sắc tộc (MEC), muốn tìm hiểu các trải nghiệm giáo dục của học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc và whānau (gia đình) của họ.

Whānau” (gia đình) đề cập đến cha mẹ / người chăm sóc và gia đình mở rộng của những học sinh này để thừa nhận tầm quan trọng của các mối quan hệ và kết nối chặt chẽ của họ.

Đa dạng sắc tộc là gì?

Có nhiều hình thức đa dạng, bao gồm đa dạng về sắc tộc, văn hóa, ngôn ngữ, giới tính, xu hướng tình dục và đa dạng tôn giáo, v.v. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào đa dạng sắc tộc và đa dạng ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo có liên quan. Sắc tộc được định nghĩa là các nhóm sắc tộc mà bạn xác định nó là của bạn hoặc bạn có cảm giác thân thuộc. Các cộng đồng sắc tộc được đưa vào báo cáo này là Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. 

Những học sinh này là ai?

Học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc rất đa dạng với nhiều sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, thời gian sống ở New Zealand và hoàn cảnh gia đình khác nhau. Hơn hai phần ba học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc sinh ra ở New Zealand. Nhiều học sinh có nhiều sắc tộc và hơn nửa các cộng đồng sắc tộc nói được nhiều ngôn ngữ.

Sự đa dạng sắc tộc trong các trường học ở Aotearoa New Zealand hiện nay như thế nào, và nó đang thay đổi như thế nào?

Aotearoa New Zealand hiện đa dạng về sắc tộc, và điều này đang thay đổi nhanh chóng.

Sự đa dạng đang gia tăng trên khắp đất nước, nhưng nhanh nhất là ở các khu vực thành thị. Học sinh sẽ thuộc nhiều cộng đồng sắc tộc khác nhau hơn. Đến năm 2043, dự kiến chỉ hơn một trên bốn học sinh (26 phần trăm) sẽ xác định họ là người châu Á và khoảng một trên 20 (3,6 phần trăm) sẽ xác định họ là người Trung Đông, Mỹ Latinh hoặc châu Phi (MELAA). Ở Auckland, hơn hai trên năm học sinh (43 phần trăm) sẽ xác định họ là người châu Á.

Hình 1: Tỷ lệ học sinh (5-19 tuổi) ở Aotearoa New Zealand xác định là người MELAA (Trung Đông, Mỹ Latinh hoặc châu Phi) hoặc Châu Á (Asian)

Figure 1: Proportion of learners (aged 5 – 19) in Aotearoa New Zealand who identify as MELAA or Asian

Cơ quan Thống kê NZ, Điều tra dân số năm 2013 và 2018, Nhóm sắc tộc (cho năm 2013 và 2018); và Dự báo dân số sắc tộc trên toàn quốc: 2018 (năm cơ sở)–2043, Dự báo trung vị (cho năm 2043).

Hình 2: Tỷ lệ học sinh (5 – 19 tuổi) ở các địa phương xác định là người châu Á

Figure 2: Proportion of learners (aged 5 – 19) regionally who identify as Asian

Nguồn: Cơ quan Thống kê NZ, Điều tra dân số năm 2018, Nhóm sắc tộc (cho năm 2018) và Dự báo dân số các địa phương năm cơ sở 2018 (cho năm 2043), Dự báo trung vị (cho năm 2043).

Trải nghiệm học tập của học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đa dạng và gia đình của họ như thế nào?

1. Nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đạt thành tích tốt trong học tập.

Nhìn vào dữ liệu Chứng chỉ Quốc gia về Thành tích Học tập (NCEA), thì thành tích học tập của học sinh Châu Á cao hơn mức trung bình của New Zealand, và cả học sinh MELAA và Châu Á đều có xu hướng đậu Đầu vào Đại học và theo học đại học cao hơn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các cộng đồng sắc tộc và trong tất cả các cộng đồng sắc tộc đều có những học sinh không đạt kết quả tốt.
Hình 3: Thành tích Danh dự và Xuất sắc Cấp độ 2 NCEA, phân theo sắc tộc: 2021

Hình 3: Thành tích Danh dự và Xuất sắc Cấp độ 2 NCEA, phân theo sắc tộc: 2021

Hình 3: Thành tích Danh dự và Xuất sắc Cấp độ 2 NCEA, phân theo sắc tộc: 2021

Nguồn: NZQA, các sắc tộc đạt Thành tích NCEA Cấp độ 1, 2 và 3, năm 2021

2. Học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc bị bắt nạt, phân biệt chủng tộc trên diện rộng, và điều này thường không được nhà trường xem xét nghiêm túc.

Một phần năm học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đã bị bắt nạt, phân biệt chủng tộc trong tháng trước, và hơn một nửa đã chứng kiến người khác bị bắt nạt vì sắc tộc của họ. Các gia đình và học sinh đều cho rằng hành vi bắt nạt, phân biệt chủng tộc cần được xác định và xử lý tốt hơn trong trường học. Gần một phần ba học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc không nghĩ rằng nhà trường xem việc bắt nạt, phân biệt chủng tộc là việc nghiêm trọng.

Hình 4: Trải nghiệm của học sinh về bắt nạt và phân biệt chủng tộc trong 30 ngày qua  

Hình 4: Trải nghiệm của học sinh về bắt nạt và phân biệt chủng tộc trong 30 ngày qua

Hình 4: Trải nghiệm của học sinh về bắt nạt và phân biệt chủng tộc trong 30 ngày qua

Nguồn: Khảo sát học sinh của cơ quan ERO, năm 2022

“Tôi vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi mang đồ ăn Ấn Độ đến trường vì bạn phải ăn nó bằng tay. Một trong những người bạn của tôi - cô ấy cũng là người Ấn Độ, bị bắt nạt thậm tệ vì đồ ăn của cô ấy, đến nỗi cô ấy trở thành một người cô đơn. Và cô ấy đã cố gắng mang bánh sandwich đến trường mặc dù cô ấy không thích chúng, nhưng đã quá trễ rồi.” (Học sinh)

3. Học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc thường không có cảm giác thân thuộc, hội nhập.

Gần một phần năm học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc cho biết họ thường xuyên có cảm giác không thân thuộc, không hội nhập và một phần ba cảm thấy cô đơn trong trường học mỗi tuần hoặc mỗi ngày. Gần một phần năm học sinh cũng cảm thấy họ phải che giấu sắc tộc của họ trong trường học hoặc cảm thấy bị loại khỏi một số hoạt động vì sắc tộc của họ. Đặc biệt học sinh MELAA có phúc lợi, sức khỏe rất thấp.

“Tôi cảm thấy khoảng thời gian duy nhất bạn có thể tương tác với nền văn hóa của bạn là trong tuần lễ văn hóa.” (Học sinh)

4. Nền giáo dục hiện không phải lúc nào cũng đáp ứng những gì mà các gia đình và học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc mong muốn.

Vì Aotearoa New Zealand đang thay đổi, những gì mà các cộng đồng mong muốn từ nền giáo dục cũng thay đổi. Nền giáo dục hiện không phải lúc nào cũng đáp ứng những gì mà các gia đình thuộc các cộng đồng sắc tộc mong muốn. Bốn trong số 10 gia đình và gần một phần ba học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc không cảm thấy việc học ở trường là đủ thách thức. Gần hai phần ba các gia đình nghĩ rằng nhà trường nên hỗ trợ tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng có 11 ngôn ngữ sắc tộc - trong đó có tiếng Hindi, ngôn ngữ được nói phổ biến thứ tư ở Aotearoa - không có trong khuôn khổ chứng chỉ NCEA. Một số gia đình cũng muốn nhà trường dạy thêm về các tôn giáo.

5. Gia đình thuộc các cộng đồng sắc tộc gặp phải các rào cản trong việc hợp tác với nhà trường.

Gia đình thuộc các cộng đồng sắc tộc muốn tham gia một phần trong việc giáo dục con cái của họ. Họ tham dự các buổi cung cấp thông tin cho phụ huynh nhiều hơn bất kỳ hoạt động nào khác nhưng lại cảm thấy thông tin về việc học của con họ không đầy đủ hoặc khó hiểu. Họ ít đại diện một cách đáng kể trong Hội đồng Nhà trường – ví dụ, chỉ có 2 phần trăm phụ huynh trong Hội đồng Nhà trường là người châu Á.

6. Nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc tiếp tục học lên đại học, nhưng lộ trình học tập khá khó hiểu, và với một số học sinh, những lựa chọn học tập bị hạn chế một cách không công bằng vì các thành kiến của giáo viên.

Học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc có xu hướng tiếp tục học đại học cao hơn mức trung bình của New Zealand. Nhưng đối với một số người, sự lựa chọn của họ đang bị hạn chế. Hơn một phần tư học sinh trung học thuộc các cộng đồng sắc tộc cho biết các gợi ý của giáo viên về lựa chọn khóa học cho họ bị ảnh hưởng bởi yếu tố sắc tộc. Cả học sinh và gia đình thuộc các cộng đồng sắc tộc đều thấy NCEA khó hiểu. Và một phần năm học sinh không cảm thấy được hỗ trợ trong việc lựa chọn môn học hoặc lộ trình nghề nghiệp.

“Sự định kiến về những gì các nhóm sắc tộc nào đó nên mong muốn đạt được là rất hạn chế và không cho phép học sinh đạt được nguyện vọng của họ”. (Thủ lĩnh thanh niên cộng đồng)

Nhà trường đang đáp ứng nhu cầu của học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đa dạng và gia đình của họ như thế nào?

1. Một số trường học đã đổi mới và áp dụng các thói quen mới để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng sắc tộc.

ERO đã đến thăm một số trường học và nhận thấy nhiều trường đang điều chỉnh nội dung và phương cách giảng dạy, đang kết nối với các cộng đồng sắc tộc và nâng cao hiểu biết của nhà trường về văn hóa và nhu cầu học tập của học sinh của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy các trường đang phải đối mặt với những thách thức khi họ điều chỉnh, không phải tất cả trường học đều áp dụng các thói quen mới và nhiều trường không biết liệu những gì họ đang làm có hiệu quả hay không.

2. Sự hiểu biết của giáo viên về học sinh của họ, bao gồm cả văn hóa của học sinh, là chìa khóa để nâng cao trải nghiệm của học sinh trong trường học, nhưng điều này cần được xây dựng.

Sự hiểu biết của giáo viên về các nền văn hóa không theo kịp với sự thay đổi về mặt dân số của chúng ta. Lực lượng giáo viên không phản ánh sắc tộc của học sinh. Ví dụ, chỉ có 5 phần trăm giáo viên là người châu Á. Các gia đình và học sinh lo ngại về sự thiếu hiểu biết và nhận thức văn hóa của giáo viên. Giáo viên cho biết nhận thức về nhu cầu văn hóa và học tập của học sinh còn hạn chế. Hơn một nửa giáo viên không cảm thấy tự tin khi kết nối với các cộng đồng sắc tộc. Hơn một nửa học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc cho biết giáo viên phát âm sai tên của họ.

Những ý nghĩa đối với nền giáo dục trong tương lai là gì?

Vì các trường học ở New Zealand đang trở nên đa dạng hơn, hiện có một cơ hội thú vị để xem lại nền giáo dục, bao gồm những gì chúng ta dạy và cách thức chúng ta dạy. Chúng tôi đã xác định năm ý nghĩa lớn khi xem xét tương lai của nền giáo dục của Aotearoa New Zealand.

1. Mỗi trường học cần có khả năng đáp ứng với sự đa dạng ngày càng tăng.

Sự đa dạng sắc tộc đang gia tăng trên khắp đất nước – không chỉ ở Auckland – và những thay đổi lớn nhất nằm ở nhóm dân số trẻ của chúng ta. Sự gia tăng đa dạng sắc tộc trong trường học được phản ánh trong sự gia tăng tính đa dạng của các nền văn hóa và sự đa dạng của các ngôn ngữ được sử dụng. Mỗi trường học cần có khả năng đáp ứng nhu cầu của học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc để họ không chỉ tiếp tục đạt thành tích trong học tập mà còn phát triển mạnh trong trường.

2. Mỗi trường học cần có khả năng giải quyết nạn phân biệt chủng tộc.

Ở Aotearoa New Zealand, quá nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc bị bắt nạt, phân biệt chủng tộc và bị các thành kiến về chủng tộc. Và khi họ nêu ra các quan ngại, thì không phải lúc nào cũng được giải quyết. Chúng ta phải làm tốt hơn. Mỗi trường học cần có khả năng ngăn ngừa và giải quyết nạn phân biệt chủng tộc.

3. Chúng ta cần cải thiện tốt hơn việc cung cấp nền giáo dục cho học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc.

Chúng ta cần hiểu thêm về những trải nghiệm học tập và kết quả đầu ra mà các cộng đồng sắc tộc đa dạng mong muốn có được. Điều này có thể bao gồm các loại hình và địa điểm của trường học và các môn học được giảng dạy. Chúng ta phải nâng cao năng lực văn hóa của đội ngũ giáo viên hiện có, và phát triển đội ngũ giáo viên đa dạng hơn về mặt sắc tộc cho tương lai.

4. Chúng ta cần hiểu rõ hơn về các trải nghiệm học tập và kết quả đầu ra của học sinh thuộc các cộng đồng dân tộc và trao cho họ tiếng nói mạnh mẽ hơn trong nền giáo dục.

Vào năm 2043, một phần tư học sinh sẽ thuộc các cộng đồng sắc tộc; các cộng đồng của họ nên có tiếng nói mạnh mẽ trong nền giáo dục mà họ nhận được. Học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc của chúng ta và gia đình của họ thường hay vô hình trong các dữ liệu giáo dục mà chúng ta thu thập, trong các cuộc trò chuyện của chúng ta về giáo dục, và trong các quyết định mà chúng ta đưa ra. Chúng ta cần hiểu các trải nghiệm và kết quả đầu ra của họ (đặc biệt là chúng khác nhau như thế nào giữa các nhóm sắc tộc khác nhau), và cung cấp cho các cộng đồng sắc tộc một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong nền giáo dục.

5. Vì tương lai của Aotearoa New Zealand, chúng ta cần một nền giáo dục tốt cho học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc và gia đình của họ.

Học sinh và gia đình thuộc các cộng đồng sắc tộc có khát vọng cao về nền giáo dục của họ và coi trọng việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ. Hỗ trợ cho những khát vọng này và làm cho nền giáo dục của Aotearoa New Zealand tuyệt vời với học sinh thuộc tất cả sắc tộc và nền văn hóa sẽ giúp chúng ta củng cố hệ thống giáo dục, lực lượng lao động, văn hóa và mối quan hệ của chúng ta với các quốc gia khác.

Còn bây giờ? Các lĩnh vực trọng tâm chính cho tương lai

Nhiều học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đang thành công trong học tập nhưng gặp phải tình trạng phân biệt chủng tộc, cô lập và thiếu hiểu biết về văn hóa trên diện rộng. Để cho đất nước phát triển vững mạnh, chúng ta cần phải thay đổi. Có năm lĩnh vực có cơ hội thay đổi trong tương lai.

 1. Chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Trong tương lai, có những lựa chọn để đặt ra những kỳ vọng mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và cung cấp những cách thức rõ ràng hơn giúp phụ huynh và học sinh nêu lên các quan ngại khi vấn đề phân biệt chủng tộc không được giải quyết. Chúng ta cũng đã có thể tập trung nỗ lực giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc ở những nhóm sắc tộc thường bị nhắm mục tiêu nhất.
 2. Thay đổi những gì được giảng dạy. Trong tương lai, những gì được dạy trong trường học có thể được thay đổi để phản ánh chặt chẽ hơn những gì các cộng đồng sắc tộc của New Zealand và học sinh của các cộng đồng đó mong muốn ở nền giáo dục. Điều này có thể bao gồm thay đổi các ngôn ngữ được dạy trong trường học, cách thức chúng ta dạy tôn giáo, khả năng được nhìn thấy của các cộng đồng sắc tộc và lịch sử của họ trong giáo trình, và mức độ khó của bài tập ở trường.
 3. Thay đổi cách thức dạy học (và giáo viên là ai). Trong tương lai, giáo viên cần có khả năng hiểu và đáp ứng nhu cầu của các nhóm học sinh đa dạng hơn nhiều. Có các lựa chọn để phát triển các kỹ năng của tất cả giáo viên và cung cấp các lộ trình hỗ trợ nhiều thành viên thuộc các cộng đồng sắc tộc hơn trong việc tham gia giảng dạy và trở thành Trợ giảng.
 4. Thay đổi nơi dạy học (mở rộng các tùy chọn). Trong tương lai, các cộng đồng sắc tộc có thể tìm kiếm các trường học phù hợp với mong đợi của họ về nền giáo dục. Hiện có các cơ chế để tạo ra các trường học với các giá trị, đặc điểm và kỳ vọng riêng, cũng như các lựa chọn để tăng cường hỗ trợ cho các cộng đồng thực hiện điều đó.
 5. Tăng cường khả năng được nhìn thấy và tiếng nói của các cộng đồng sắc tộc trong nền giáo dục. Nhìn về tương lai, có các lựa chọn để thu thập và theo dõi thông tin một cách chặt chẽ hơn về tình trạng của học sinh, và ưu tiên, chủ động tuyển chọn người thuộc các cộng đồng sắc tộc và học sinh sắc tộc vào ban quản trị nhà trường.

Kết thúc

Aotearoa New Zealand đang ngày càng trở nên đa dạng về sắc tộc. Điều này tạo cơ hội cho hệ thống giáo dục của chúng ta nắm bắt sự thay đổi này và thích ứng để người học thuộc các cộng đồng sắc tộc và gia đình của họ phát triển. Đến năm 2043, một phần tư học sinh của chúng ta sẽ thuộc các cộng đồng sắc tộc. Những gì họ muốn ở nền giáo dục là việc cần lưu tâm.

Nhờ nền giáo dục nắm bắt sự đa dạng và đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh, Aotearoa New Zealand sẽ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt xã hội, kinh tế và văn hóa. Nó cũng sẽ trở thành một nơi thậm chí còn hấp dẫn hơn cho người thuộc các cộng đồng sắc tộc khác nhau đến sống, học tập, làm việc và nuôi nấng gia đình của họ.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về nghiên cứu của chúng tôi, bạn có thể đọc báo cáo đầy đủ: Giáo dục cho tất cả trẻ em của chúng ta: Đón nhận các sắc tộc đa dạng

Bản tóm tắt này hiện có ở các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung (giản thể), tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt.

Cơ quan ERO đã làm gì

Để biết được nền giáo dục tốt như thế nào đối với học sinh thuộc các cộng đồng sắc tộc đa dạng, chúng tôi đã thu thập thông tin theo nhiều cách:

 • khảo sát hộ gia đình (1.250 phiếu trả lời), câu hỏi khảo sát có sẵn ở 10 ngôn ngữ
 • khảo sát học sinh (558) và giáo viên (263)
 • đi thực tế tại tám trường học trên khắp Aotearoa New Zealand
 • 13 nhóm chuyên đề, hội họp trong cộng đồng 
 • phỏng vấn 12 nhà lãnh đạo cộng đồng, người nộp phản hồi
 • 56 bài góp ý
 • các nhóm chuyên đề trên mạng với sự tham gia của lãnh đạo 8 trường học
 • một loạt các dữ liệu từ các cơ quan chính phủ khác.

Công tác tham vấn cộng đồng đã hướng dẫn cho chúng tôi

Nghiên cứu này đã được hướng dẫn bởi các cộng đồng sắc tộc. Vào tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã xuất bản một tài liệu tham vấn về chủ đề Tóm tắt các tầm nhìn dài hạn, và kêu gọi góp ý. Vào tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã công bố bản báo cáo dự thảo để tham vấn cộng đồng, tổ chức hội họp, và nhận được phản hồi bằng văn bản về bản báo cáo dự thảo. Tài liệu tham vấn ban đầu có sẵn ở bảy ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Maori, tiếng Ả Rập, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Hàn; và Bản tóm tắt báo cáo dự thảo và các câu hỏi Tham vấn Giai đoạn 2 có sẵn ở ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng Việt.

Chúng tôi đánh giá cao đóng góp của tất cả những người đã hỗ trợ cho nghiên cứu này, đặc biệt là những học sinh, phụ huynh và gia đình thuộc các cộng đồng sắc tộc đa dạng; các nhà lãnh đạo cộng đồng; cùng các thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường đã chia sẻ với chúng tôi các trải nghiệm, quan điểm và hiểu biết của họ thông qua các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm, khảo sát. Những trải nghiệm của họ là trọng tâm của những gì chúng tôi đã học được. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã dành thời gian, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của các bạn một cách cởi mở và hết lòng.